Je kunt op eigen initiatief een afspraak maken via de online agenda. Het kan ook zijn, dat je wordt verwezen door huisarts, psycholoog, fystiotherapeut, praktijkondersteuner of andere zorgverlener. Zij kunnen snel en eenvoudig verwijzen via Zorgdomein, waardoor jouw verwijzing direct bij mij bekend is en je jezelf ook meteen aan kunt melden via deze website.

Het is mijn gewoonte verwijzers (en huisarts) te informeren na de intake en na afronding van de behandeling. Indien wenselijk of nodig, zal er ook tussentijds verslag gedaan kunnen worden. Let wel: Er is uitsluitend contact met verwijzer of huisarts, als je daarvoor toestemming hebt gegeven op een, door jou getekende, toestemmingsverklaring.

Wil je een afspraak maken of heb je vragen?

Of heb je vragen en heb je behoefte aan contact? Dan kun je telefonisch contact opnemen via nummer: 06 55 80 34 35. Spreek, indien nodig de voicemail in, dan bel ik je terug.

Je kunt ook contact opnemen via onderstaand contactformulier:

“Toen ik eindelijk de stap genomen had om contact op te nemen, was het heel fijn dat ik een week later al terecht kon. Super!”