_H1A1481 1950x550

HAPTONOMIE

De haptonomie gaat ervan uit dat gevoelens, die je al dan niet bewust ervaart, worden opgeslagen in je lijf en terug te vinden zijn in je manier van doen. Er is een continue wisselwerking tussen datgene wat je voelt, datgene wat je denkt en datgene wat je uiteindelijk doet.

Het lichaam reageert altijd als je in contact bent met de ander en je omgeving. Continu zijn er lichamelijke signalen die jou vertellen wat iemand of iets met je doet. Verstrak je of ontspan je? Word je er rustig van of juist onrustig? Knap je ervan op of knap je ervan af? Op hetzelfde moment wordt er (niet altijd bewust) een emotie geraakt. Voel je je in een bepaalde situatie of in het contact met een ander blij of juist verdrietig, boos of angstig?

Het lichaam liegt niet en de signalen die je krijgt kun je zien als jouw persoonlijk kompas wat je richting geeft in het leven. Voel je een ‘ja’ of voel je een ‘nee’ en mag dat? Handel je naar wat je voelt of laat je je vooral leiden door wat je denkt (gesterkt door aannames en overtuigingen)?

Het woord haptonomie bestaat uit de Griekse woorden Hapsis en Nomos. Hapsis betekent gevoel, tast, aanraking. Nomos betekent wet, regel, norm. Haptonomie gaat over de ‘wetenschap van de affectiviteit’.

Grondlegger van de haptonomie is Frans Veldman (1921-2010). Frans Veldman, oorspronkelijk fysiotherapeut, is zich gaan realiseren hoe groot de rol van het gevoelsleven binnen het contact tussen mensen is. Vanaf 1942 heeft hij binnen de kaders van gezondheidszorg en opvoeding de wezenlijke effecten van het gevoelsleven (via zowel psychisch als lichamelijk contact) onderzocht, verkend en bestudeerd. Hieruit volgden zijn boeken “Wetenschap van de affectiviteit” en “Levenslust en Levenskunst”. Veldman richtte tevens in 1964 de Academie voor Haptonomie op, thans gevestigd in Doorn, waar de therapeutische toepassing van de haptonomie, te weten Haptotherapie, onderwezen wordt. Op deze academie worden de Nederlandse Gezondheidszorg Haptotherpeuten opgeleid en bijgeschoold, welke geregistreerd zijn bij de Nederlandse Vereniging Voor Haptotherapeuten.

“Het lichaam liegt nooit"