nathan-dumlao-kDxqbAvEBwI-unsplash

Protocol "Haptotherapeutische behandeling i.r.t. Covid-19"

Dit protocol beschrijft de handelswijze binnen Haptotherapie Bolsward in relatie tot Covid-19.

Uitgangspunt van dit protocol zijn de richtlijnen die het RIVM stelt aan onze beroepsgroep, alsmede de toepasbaarheid hiervan binnen Haptotherapie Bolsward. De laatste update van deze tekst was op 24 februari 2021.

 

Gezondheidscheck

Voorafgaand aan uw afspraak dient u een gezondheidscheck in te vullen. Deze vragenlijst ligt in de wachtkamer en overhandigt u aan de therapeut:

 1. Heeft u de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten gehad: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts (vanaf 38 graden Celsius) of smaak-/reukverlies?
 2. Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld d.m.v. een test?
 4. Bent u in quarantaine omdat u:
  • een huisgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie het nieuwe coronavirusis vastgesteld?
  • bent (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied*?
  • bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app?

 

Alleen indien alle vragen met nee kunnen worden kan uw afspraak vandaag doorgaan.

Haptotherapie Bolsward is niet aansprakelijk voor het foutief beantwoorden van bovenstaande vragen. Haptotherapie Bolsward is niet aansprakelijk voor het niet melden van andere, niet nader te specificeren zaken, welke wel van belang zijn voor voorkomen van het verspreiden van het Covid-19-virus.

 
Praktijkinrichting
Gedragsregels

Binnen Haptotherapie Bolsward zijn de volgende gedragsregels van toepassing:

 • De algemeen geldende hygiënemaatregelen worden toegepast, zoals het RIVM voorschrijft.
 • Therapeut en cliënt/begeleider, geven elkaar geen hand.
 • Zowel therapeut als cliënt hoesten en niesen in de binnenkant van de elleboog of een papieren zakdoekje.
 • Er worden uitsluitend papieren zakdoekjes gebruikt en door cliënt zelf weggegooid.
 • Cliënt desinfecteert na binnenkomst in de praktijk (in de wachtkamer) zijn/haar handen met desinfecterende gel. Hierna wordt de cliënt binnen geroepen. Jas graag meenemen naar binnen.
 • Cliënt komen i.p. alleen, alleen indien noodzakelijk met een ander persoon erbij.
 • Cliënt komt maximaal 5 minuten van tevoren binnen in de praktijk. Indien eerder aanwezig, wordt de cliënt verzocht buiten te wachten.
 • Tijdens het gesprek wordt de anderhalve meter maatregel gehanteerd en mag het mondkapje af.
 • Ervaringsgerichte oefeningen, danwel werken aan de bank gebeurt alleen bij wederzijds goedvinden en er wordt een mondkapje gedragen door zowel cliënt als therapeut.
 • Cliënt gaat na de behandeling direct naar huis. Hierdoor kruist hij/zij niet de weg van de volgende cliënt.
 
Hygiënemaatregelen

Binnen Haptotherapie Bolsward zijn de volgende hygiënemaatregelen getroffen:

 • Spreekkamer, behandelkamer, oefenmateriaal en overige faciliteiten worden direct na gebruik gereinigd.
 • Toilet, wachtruimte en hal worden 3x daags gereinigd/gedesinfecteerd.